Tập đoàn Fuji Electric Nhật Bản tài trợ thiết bị cho Khoa điện

XEM THÊM

Tuyển sinh năm 2015 ngành Điện

- Tuyển sinh trình độ Đại học
- Tuyển sinh trình độ Cao đăng
- Tuyển sinh trình độ Cao đẳng nghề

XEM THÊM

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn thông báo chiêu sinh

Cơ Điện Công Trình
Tự Động Hóa
Điện Công Nghiệp
Lạnh Dân dụng và công nghiệp
Vi Điều khiển

XEM THÊM