Tuyển sinh năm 2015 ngành Điện

- Tuyển sinh trình độ Đại học
- Tuyển sinh trình độ Cao đăng
- Tuyển sinh trình độ Cao đẳng nghề

XEM THÊM

Thông báo về việc đăng ký công ty thực tập trên trang web của khoa Điện

Đăng ký thực tập Ngành điện

XEM THÊM

Tuyển sinh năm 2015 ngành Điện

- Tuyển sinh trình độ Đại học
- Tuyển sinh trình độ Cao đăng
- Tuyển sinh trình độ Cao đẳng nghề

XEM THÊM

Thông báo kế hoạch đăng ký đồ án học phần và đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm 2015-2016

- Xem danh sách đề tài: 23 đến 26/07/2015
- Đăng ký đề tài và nhóm làm chung: 27 đến 31/07/2015

XEM THÊM

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn thông báo chiêu sinh

Cơ Điện Công Trình
Tự Động Hóa
Điện Công Nghiệp
Lạnh Dân dụng và công nghiệp
Vi Điều khiển

XEM THÊM