Thi tiếng anh xếp lớp
I. Danh sách thi và lịch thi tiếng anh xếp lớp đợt 1
Sinh viên xem chi tiết lịch thi, danh sách thi, file hướng dẫn thi tại file đính kèm. 
- Lưu ý:Những sinh viên không có tên trong danh sách sẽ thi vào các ngày kế tiếp sau khi sinh viên nguyên vọng bổ sung  nhập học. Phòng đào tạo sẽ bổ sung thêm danh sách sau và thông báo đền Khoa.
- Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng email về địa chỉ: vothimyphuong@iuh.edu.vn để được giải đáp kịp thời.
 • Danh sách thi môn Đọc hệ Đại học: tải về tại đây
 • Danh sách thi môn Đọc hệ Cao đẳng:  tải về tại đây
 • Danh sách thi môn Nghe hệ Đại học:  tải về tại đây
 • Danh sách thi môn Nghe hệ Cao đẳng:  tải về tại đây
 • Lịch thi:  tải về tại đây
II. Danh sách thi và lịch thi tiếng anh xếp lớp đợt 2 (lịch thi trong danh sách thi)
 • Danh sách thi môn Đọc hệ Đại học: tải về tại đây
 • Danh sách thi môn Đọc hệ Cao đẳng:  tải về tại đây
 • Danh sách thi môn Nghe hệ Đại học:  tải về tại đây
 • Danh sách thi môn Nghe hệ Cao đẳng:  tải về tại đây
 • Sơ đồ phòng thi: tải về tại đây
Sinh viên sẽ thi từ ngày 21/08/2017 đến 31/08/2017. Đây là kỳ thi bắt buộc đầu năm, các Khoa hướng dẫn sinh viên khóa nhập học 2017 ( trừ các lớp đại học chất lượng cao và sinh viên ngành ngôn ngữ Anh) biết ngày giờ thi cụ thể. 
  Lưu ý :Trường hợp lịch thi tiếng Anh TOEIC của sinh viên trùng lịch học theo thời khóa biểu thì ưu tiên thi kiểm tra tiếng Anh, Sinh viên không có tên trong các danh sách liên hệ Khoa hoặc email MSSV, họ tên, lớp về địa chỉ: vothimyphuong@iuh.edu.vn để được tổng hợp và gửi phòng đào tạo bổ sung thi vào các ngày thi khác. SV theo dõi thông báo đợt 3 tiếp theo tại mục này. Hạn chót đăng ký đợt 3: 16h00 ngày 25/08/2017.

III. Danh sách thi và lịch thi tiếng anh xếp lớp đợt 3 (lịch thi trong danh sách thi)

 • Danh sách thi môn Đọc hệ Đại học: tải về tại đây
 • Danh sách thi môn Đọc hệ Cao đẳng:  tải về tại đây
 • Danh sách thi môn Nghe hệ Đại học:  tải về tại đây
 • Danh sách thi môn Nghe hệ Cao đẳng:  tải về tại đây
IV. Danh sách thi và lịch thi tiếng anh xếp lớp đợt 4 (lịch thi trong danh sách thi)

sinh viên xem danh sách tại đây

V. Danh sách sinh viên Thi xếp lớp Tiếng Anh TOEIC  đợt cuối:
 1. Danh sách sinh viên của các Khoa (danh sách chưa thi đợt 1).  Ngày thi 23/9/2017(Thứ 7).
 2. Danh sách cụ thể:
  • Danh sách thi môn Đọc hệ Đại học: tải về tại đây
  • Danh sách thi môn Đọc hệ Cao đẳng:  tải về tại đây
  • Danh sách thi môn Nghe hệ Đại học:  tải về tại đây
  • Danh sách thi môn Nghe hệ Cao đẳng:  tải về tại đây
VI. Danh sách sinh viên phải học Tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2:
 • Danh sách các sinh viên phải học môn Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 sinh viên xem file đính kèm bên dưới . Ngày 18/09/2017 Khoa ngoại ngữ bắt đầu giảng dạy cho sinh viên Đại học Khóa 13 và Cao đẳng Khóa 18.
 • Hướng dẫn xem lịch học tiếng anh 1, 2 cho từng sinh viên: sinh viên xem tại link: iuh.edu.vn -> sinh viên-> đăng ký học phần - > in lịch học.
 • Danh sách phải học tiếng anh 1 và 2: tải về tại đây
========================================================================Hướng dẫn thi: