Đội ngũ giảng viên

    Khoa Công Nghệ Điện luôn chú trọng phát triển về đội ngũ và cơ cấu nhân sự, nhiều giáo viên trẻ trong Khoa đã được tạo điều kiện cho đi học nước ngoài hoặc cho đi học trong nước. Hiện nay Khoa có 63 cán bộ, trong đó: 12 Tiến sĩ, 3 Nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 34 thạc sĩ, 14 đang học cao học trong và ngoài nước

Cán bộ giảng viên của khoa được phân chia theo các bộ môn dưới sự quản lý của các trưởng bộ môn và các trưởng bộ môn sẽ dưới quyền quản lý trực tiếp của trưởng khoa. Việc phân chia nhằm mục đích phân công đúng chuyên môn của giảng viên cũng như tạo thuận lợi trong công tác quản lý đào tạo của khoa. Hiện nay, Khoa Công Nghệ Điện được cấu thành bởi 4 Bộ môn chính bao gồm:

  • Bộ môn Cơ Sở Nghành

  • Bộ môn Thiết Bị

  • Bộ môn Tự Động Hóa

  • Bộ môn Cung Cấp 


Danh sách giảng viên giảng dạy tại khoa

STT Họ và tên Trình độ
1 Trần Thanh Ngọc Tiến sĩ
2 Nguyễn Trung Nhân Tiến sĩ
3 Bạch Thanh Quý Tiến sĩ
4 Phạm Công Duy Tiến sĩ
5 Ngô Thanh Quyền Tiến sĩ
6 Châu Minh Thuyên Tiến sĩ
7 Trần Anh Vũ Tiến sĩ
8 Dương Thanh Long Tiến sĩ
9 Lê Văn Đại Tiến sĩ
10 Đinh Hữu Thuân Tiến sĩ
11 Đỗ Khoa Thúy Kha Tiến sĩ
12 Nguyễn Hoài Thương Tiến sĩ
13 Phạm Thúy Ngọc  (NCS)
14 Phạm Quốc Khanh  (NCS)
15 Hoàng Đình Khôi  (NCS)
16 Phạm Trung Kiên Thạc sĩ
17 Nguyễn Thị Diệu An Thạc sĩ
18 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn Thạc sĩ
19 Đinh Thị Thanh Thảo Thạc sĩ
20 Lê Ngọc Tuân Thạc sĩ
21 Nguyễn Ngọc Ấn Thạc sĩ
22 Phạm Quốc Nghiệp Thạc sĩ
23 Lưu Tuấn Kiệt Thạc sĩ
24 Hà Chí Kiên Thạc sĩ
25 Nguyễn Thành Phúc Thạc sĩ
26 Văn Thị Kiều Nhi Thạc sĩ
27 Phan Thị Hạnh Trinh Thạc sĩ
28 Trần Thị Giang Thanh Thạc sĩ
29 Huỳnh Gia Thịnh Thạc sĩ
30 Nguyễn Quân Thạc sĩ
31 Võ Tấn Lộc Thạc sĩ
32 Nguyễn Ngọc Thiêm Thạc sĩ
33 Nguyễn Thanh Thảo Thạc sĩ
34 Dương Hữu Phước Thạc sĩ
35 Lê Long Hồ Thạc sĩ
36 Nguyễn Mạnh Hoàn Thạc sĩ
37 Phạm Hoàng Đạt Thạc sĩ
38 Nguyễn Đức Toàn Thạc sĩ
39 Phạm Thị Lệ Diễm Thạc sĩ
40 Huỳnh Trung Cang Thạc sĩ
41 Phan Công Thịnh Thạc sĩ
42 Phan Minh Thân Thạc sĩ
43 Vũ Hoàng Hải Thạc sĩ
44 Nguyễn Huy Khiêm Thạc sĩ
45 Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ
46 Lâm Bình Minh Thạc sĩ
47 Bùi Thị Cẩm Quỳnh Thạc sĩ
48 Nguyễn Hoanh Thạc sĩ
49 Nguyễn Thế Anh Thạc sĩ
50 Võ Thị ánh Tuyết Cao học
51 Lê Đức Thuận Cao học
52 Nguyễn Ngọc Anh Cao học
53 Nguyễn Trung Dũng Cao học
54 Đào Văn Dương Cao học
55 Vũ Đức Vạn Cao học
56 Lâm Tấn Công Cao học
57 Ngô Đình Nghĩa Cao học
58 Trương Công Bình Cao học
59Phạm ái QuốcCao học
60 Phan Lâm Vũ Cao học