Trung Tâm Đào Tạo Ngắn Hạn
Trung tâm Đào tạo ngắn hạn thông báo chiêu sinh (20-07-2015)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁC KHÓA NGẮN HẠN
THƯỜNG XUYÊN CHIÊU SINH CÁC LỚP
  • Cơ Điện Công Trình
  • Tự Động Hóa
  • Điện Công Nghiệp
  • Lạnh dân dụng và công nghiệp
  • Vi điều khiển
Nội dung chi tiết xem thêm tại Website: http://sctc.edu.vn/