Thông Báo
Mở lớp Học lại môn GDQP (10-10-2017)
Trung tâm GDQP&TC tiếp tục mở lớp học lại môn GDQP1, 2 cho sinh viên các khóa có nhu cầu học lại như sau :

  • Đối tượng : Sinh viên các khóa  CĐ 16 và ĐH10,11,12 ( chính quy và tiên tiến)
  • Môn học : GDQP1 và GDQP2
  • Thời gian đăng ký : Từ 9/10/2017 đến 31/10/2017
  • Thời gian đóng học phí : Sau khi đăng ký đến 3/11/2017
  • Thời gian học : Từ 6/11/2017 đến 30/03/2018
  • Nơi đăng ký : Sinh viên đăng ký trên Web trường hoặc liên hệ tại VP Trung tâm GDQP&TC - Tầng trệt nhà V