Thông Báo
Thông báo kế hoạch thực tập đối với các lớp NCDI9B HK1 năm 2017-2018 (11-10-2017)

                BỘ CÔNG THƯƠNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2017

               ---------------------------

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HK1 NĂM 2017-2018 ( Đợt 2 )

   Căn cứ chương trình đào tạo và thời gian học của sinh viên, Khoa Công Nghệ Điện thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2017-2018 đối với lớp NCDI9B như sau:

       I.            THỜI GIAN THỰC TẬP:

 Từ ngày 23/10/2017 – 17/12/2017  đối với lớp : NCDI9B

KẾ HOẠCH THỰC TẬP:

1.      Thứ 6 vào lúc 10h 30 phút, ngày 13/10/2017, sinh viên lớp NCDI9B thực tập HK1 năm 2017 - 2018 tập trung tại phòng X5.09 ĐỂ KHOA HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.

2.      Chiều thứ 5 ngày 19/10/2017 sinh viên xem danh sách công ty mình thực tập và giảng viên hướng dẫn theo sự sắp xếp của khoa tại mục Thông báo trên trang web http:// http://feeiuh.com/  của khoa Điện.

3.      Sáng thứ 2, lúc 08 giờ, ngày 23/10/2017, đại diện nhóm nhận trình thư thực tập tại khoa (gặp thầy Thắng ) và tiến hành đến công ty để thực tập.  ( chú ý: sinh viên đến công ty thực tập đi theo nhóm, không đi riêng lẻ )

4.      Thời gian nộp báo cáo thực tập : Sinh viên nộp tập trung cho lớp trưởng, lớp trưởng đại diện nộp về khoa ( thầy Thắng ).

-          Hạn cuối nộp báo cáo thực tập trước ngày 29/12/2017

-          Xem hướng dẫn đóng cuốn báo cáo thực tập trên trang web của khoa http:// http://feeiuh.com/ mục Sinh viên/văn bản, biểu mẫu.

    II.            Giảng viên phụ trách :

-          Sinh viên nhận trình thư theo nhóm, tại văn phòng giáo vụ ( gặp Thầy Thắng )

-          Phụ trách chính :  Phạm Trung Kiên

                                                 Bạch Thanh Qúy

                                

 

                                                                                     TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                 ( Đã ký )

 

                                                                                  Phạm Trung Kiên