Thông Báo
Thông báo sinh viên Đại học khóa 13 và Cao đẳng khóa 18 (07-11-2017)

Trung tâm GDQP&TC xin thông báo hiện nay chương trình học của 2 môn GDQP và môn GDTC của học kỳ 1 đã kết thúc.

Sinh viên sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 07/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017. Ngày 01/01/2018 sinh viên sẽ đi học lại bình thường