Thông Báo
Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp và lịch bảo vệ các lớp DHDKTD10B/C (14-12-2017)
Căn cứ thông báo về kế hoạch thực tập doanh nghiệp các lớp DHDKTD10A, DHDKTD10B ngày 10/10/2017, nay Khoa Công Nghệ Điện thông báo về việc nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp và lịch bảo vệ như sau:
  1. Sinh viên các lớp DHDKTD10A, DHDKTD10B nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp cho lớp trưởng, lớp trưởng có trách nhiệm nộp báo cáo về khoa ( Thầy Thắng ) trước ngày 29/12/2017.
  2. Thời gian bảo vệ báo cáo thực tập doanh nghiệp lúc 2 giờ, thứ 4 ngày 03/01/2018.
  3. Địa điểm : Tại phòng X5.8X5.09.
  4. Danh sách hội đồng bảo vệ:

TT

Họ và tên

Chức danh 

Hội đồng

1

Bạch Thanh Qúy

Chủ tịch

Hội đồng 1

Phòng X5.09

 

2

Dương Thanh Long

Thành viên

3

Lưu Tuấn Kiệt

Thành viên

5

Lê Long Hồ

Thành viên

6

Phạm Trung Kiên

Thành viên

7

Trần Thanh Ngọc

Chủ tịch

Hội đồng 2

Phòng X5.08

 

8

Hà Chí Kiên

Thành viên

9

Phạm Công Duy

Thành viên

10

Ngô Thanh Quyền

Thành viên

11

Châu Minh Thuyên

Thành viên


Lưu ý
  • Hướng dẫn đóng cuốn báo cáo thực tập xem tại mục sinh viên -> văn bản biểu mẫu. ( lưu ý: phiếu đánh giá thực tập của sinh viên bản chính nộp cho GVHD, bản photo đóng cùng cuốn báo cáo thực tập ).
  • Sinh viên bảo vệ theo hội đồng có GVHD, những sinh viên tự liên hệ cơ sở thực tập bảo vệ ở hội đồng 2.
  • Mọi yêu cầu cần giải đáp sv liên hệ về mail phungvanthang@iuh.edu.vn