Thông Báo
Thông báo thi xếp lớp TOIEC cho sinh viên nhập học 2017 đợt cuối (20-12-2017)
  • Khoa ngoại ngữ sẽ tổ chức thi xếp lớp cho các sinh viên đại học và cao đẳng nhập học năm 2017 chưa thi TOEIC vào ngày 06/01/2018 sinh viên đăng ký thi tại Khoa Ngoại ngữ.
  • Sinh viên xem thông báo cụ thể sinh viên xem tại đây