Thông Báo
Thông báo kế hoạch thực tập đối với các lớp DHDI10A, DHDI10B HK2 năm 2017-2018 (đợt 2 đi ngày 02/01/2018) (11-12-2017)

              BỘ CÔNG THƯƠNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2017

               ---------------------------

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HK2 NĂM 2017-2018 

 Căn cứ chương trình đào tạo và thời gian học của sinh viên, Khoa Công Nghệ Điện thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2017-2018 đối với lớp DHDI10A, DHDI10B như sau:

       I.            THỜI GIAN THỰC TẬP:

 Từ ngày 02/01/2018 – 11/03/2018  đối với lớp : DHDI10A và DHDI10B

    II.            KẾ HOẠCH THỰC TẬP:

1.      Thứ 2 vào lúc 10 giờ ngày 18/12/2017, sinh viên lớp DHDI10A, DHDI10B thực tập HK2 năm 2017 - 2018 tập trung tại phòng V7.05 ĐỂ KHOA HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.

2.      Chiều thứ 6 ngày 22/12/2017 sinh viên xem danh sách công ty mình thực tập và giảng viên hướng dẫn theo sự sắp xếp của khoa tại mục Thông báo trên trang web http:// http://feeiuh.com/  của khoa Điện.

3.      Sáng thứ 2, lúc 08 giờ, ngày 02/01/2018, đại diện nhóm nhận trình thư thực tập tại khoa (gặp thầy Thắng ) và tiến hành đến công ty để thực tập.  ( chú ý: sinh viên đến công ty thực tập đi theo nhóm, không đi riêng lẻ )

4.      Thời gian nộp báo cáo thực tập : Sinh viên nộp tập trung cho lớp trưởng, lớp trưởng đại diện nộp về khoa ( thầy Thắng ).

-          Hạn cuối nộp báo cáo thực tập trước ngày 23/03/2018

-          Thời gian bảo vệ thực tập dự kiến trong tuần thứ 3 sau khi kết thúc thực tập ( Khoa sẽ thông báo sau ).

-          Xem hướng dẫn đóng cuốn báo cáo thực tập trên trang web của khoa http:// http://feeiuh.com/ mục Sinh viên/văn bản, biểu mẫu.

 III.            Giảng viên phụ trách :

-          Sinh viên nhận trình thư theo nhóm, tại văn phòng giáo vụ ( gặp Thầy Thắng )

-          Phụ trách chính :  Phạm Trung Kiên, Bạch Thanh Qúy

                                                       

                                

 

                                                                                     TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                 ( Đã ký )

 

                                                                                  Phạm Trung Kiên