Thông Báo
Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 12/2017 (08-01-2018)
Sinh viên nhận giấy chứng chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 12/2017:
  • Đợt 1 từ ngày: 10/01/2018 đến 31/01/2018.
  • Đợt 2: Sau tết, sinh viên nhận từ ngày 01/03/2018.
  • SV có thể nhận thay. Khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, sinh viên trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân của người nhận.
  • Bằng tốt nghiệp dự kiến từ 3 đến 6 tháng. Khoa sẽ thông báo cụ thể sau.