Thông Báo
Thông báo về việc phòng Đào Tạo họp với sinh viên Đại học chất lượng cao khóa 12 ( DHDI13ATT, DHDI13BTT) (15-01-2018)
Thông báo đến toàn thể các sinh viên Đại học điện chất lượng cao khóa 13 ( DHDI13ATT và DHDI13BTT) về lịch họp với phòng Đào Tạo như sau:
  • Thời gian: lúc 17 giờ 30 phút ngày 17/01/2018
  • Địa điểm: Tại hội trường E4
  • Đối tượng: Toàn thể sinh viên Đại học điện chất lượng cao khóa 13 ( DHDI13ATT và DHDI13BTT)