Thông Báo
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12/2017 (28-12-2017)
  • Hệ tín chỉ: sinh viên xem tại đây
  • Hệ niên chế: sinh viên xem tại đây
  • SV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời dự kiến giữa tháng 1/2018. Ngày cụ thể khoa sẽ thông báo sau trên web khoa.
  • Bằng gốc có từ 3 đến 6 tháng.
  • Mọi thắc mắc, sinh viên email về địa chỉ: vothimyphuong@iuh.edu.vn để được giải quyết kịp thời.