Thông Báo
Nhận tiền học bổng vượt khó hiếu học (04-01-2018)

Hiện nay tại phòng tài chính kế toán đã có tiền chi cho sinh viên vượt khó hiếu học và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Phòng Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên(kèm danh sách đã duyệt) đến phòng Tài chính kế toán để nhận tiền. (Chi từ ngày 03/1 đến 19/01/2018 - Buổi sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h). Khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên.

Danh sách sinh viên xem tại đây