Thông Báo
Danh sách đăng ký khóa luận tốt nghiệp Đại học khóa 10 năm học 2017-2018 (22-01-2018)
Căn cứ thông báo số 12/ CND ngày 24 tháng 08 năm 2017 về việc đăng ký khóa luận tốt nghiệp các lớp Đại học khóa 10 năm 2017-2018. Nay khoa thông báo danh sách những sinh viên đã đăng ký khóa luận trong năm học 2017-2018 như sau:
  1. Danh sách đã đăng ký xem tại đây ( hoặc bảng thông báo ở khoa )
  2. Sinh viên không có tên trong danh sách sẽ không thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong năm 2017-2018.
  3. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về khoa nếu thông tin không chính xác.
  4. Thời hạn cuối cùng để điều chỉnh, bổ sung danh sách là ngày thứ 6, 29/09/2017.
Mọi yêu cầu cần giải đáp, sinh viên liên hệ về mail: phungvanthang@iuh.edu.vn