Thông Báo
Thông báo về việc phân chuyên ngành lớp đại học khóa 13 các lớp DHDI13A/B/C/D/E và DHDI13ATT/BTT (07-03-2018)
Khoa Công Nghệ Điện thông báo về việc phân chuyên ngành cho sinh viên các lớp đại học khóa 13 hệ đại học chính quy và đại học tiên tiến như sau:
  1. Xem nội dung thông báo tại đây  
  2. Giấy đăng ký chuyên ngành tải về  
  3. Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trong các cuốn niên giám được nhận trong đầu năm học, đối với chuyên ngành đại học điều khiển tự động 13 chất lượng cao, sinh viêm tham khảo tại đây.