Thông Báo
Thông báo đóng học phí học lại và thời gian học hệ niên chế ( cao đẳng nghề) (07-03-2018)
Khoa thông báo đến sinh viên hệ niên chế (cao đẳng nghề) về việc đóng học phí học lại và thời gian học như sau:
  1. Đóng tiền học phí học lại học kì 2 (2017-2018) bắt đầu từ 20/03/2018 đến 05/04/2018.
  2. Thời gian bắt đầu học từ 15/04/2018.
  3. Mọi thắc mắc cần giải đáp, sinh viên liên hệ cô giáo vụ Phan Thị Bích Thảo.