Biểu mẫu thực tập DN

Sinh viên tham khảo các biểu mẫu phục vụ báo cáo thực tập doanh nghiệp sau:

  1. Nội dung yêu cầu thực tập doanh nghiệp - Download   
  2. Phiếu đánh giá thực tập doanh nghiệp - Download    
  3. Hướng dẫn đóng cuốn báo cáo thực tập doanh nghiệp - Download    

  • Ngày đăng: 2018-03-26
  • Ngày sửa: 2018-03-27
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 732