Thông báo lịch thi kết thúc môn HK1 năm học 2018-2019 Khoa Điện

  1. Sinh viên xem lịch thi tại mục Sinh viên ->Cổng thông tin sinh viên->Xem lịch thi. hoặc xem tại file đính kèm   
  2. Trường hợp sinh viên không xem được lịch thi trên hệ thống web trường thì liên hệ về khoa chủ quản môn học để được xử lý.
  3. Đối với sinh viên bị trùng lịch thi, sinh viên in lịch thi và đơn xin chuyển lịch thi gửi về khoa chủ quản để xử lý ( trước ngày thi 7 ngày )

  • Ngày đăng: 2018-11-28
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 261
Xem thêm cùng chủ đề