Thông báo V/v tham dự hội thảo tối ưu vận hành & hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp và hạ tầng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN                                           Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

                                

Số :   09   /CNĐ

THÔNG BÁO

V/V  THAM DỰ HỘI THẢO TỐI ƯU VẬN HÀNH & HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP & HẠ TẦNG

 

Nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các kiến thức thực tế, tiếp cận với các công nghệ mới, nắm bắt các hướng nghiên cứu hiện nay trong lãnh vực vận hành và sử dụng năng lượng trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Khoa Công nghệ Điện thông báo kế hoạch tham dự hội thảo  Tối Ưu Vận Hành & Hiệu Quả Sử Dụng Năng Lượng trong Công Nghiệp & Hạ Tầng như sau:

1.    Thời gian, địa điểm

Thứ 4, ngày 26/09/2018, từ 13h-17h30 tại hội trường E4.

2.    Thành phần tham dự

Chuyên gia đến từ công ty ESEC, giảng viên Khoa Công nghệ Điện, đại diện một số doanh nghiệp quan tâm.

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ thuật điện và Tự động hóa (Đại học khóa 11): yêu cầu tham gia đầy đủ.

Các sinh viên đại học, cao đẳng các khóa còn lại: Khuyến khích tham gia.

Các sinh viên tham gia sẽ được tính điểm rèn luyện trong HK1, năm 2018-2019.

3.    Nội dung báo cáo, tham luận tại hội thảo

-          Số Hóa & Tối Ưu Vận Hành.

-          Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Năng Lượng – Phát Triển Bền Vững


Tải về file thông báo   

Ngày  17   tháng 09 năm 2018

Trưởng khoa

 

 

 

Phạm Trung Kiên

  • Ngày đăng: 2018-09-17
  • Ngày sửa: 2018-09-21
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 2506
Xem thêm cùng chủ đề