Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp lớp DHDKTD11A và NCDI10A HK1 năm 2017-2018

Căn cứ thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp của lớp DHDKTD11A và NCDI10A HK1 năm 2017-2018, nay khoa thông báo về việc nộp báo cáo thực tập về khoa như sau:

  • Sinh viên các lớp DHDKTD11A và NCDI10A nộp báo cáo thực tập cho lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp nộp về khoa ( thầy Thắng ) , hạn cuối đến hết ngày thứ 6 ngày 02/11/2018.
  • Xem hướng dẫn đóng cuốn báo cáo tại mục Sinh viên -> văn bản biểu mẫu  
  • Thời gian bảo vệ báo cáo thực tập doanh nghiệp khoa sẽ thông báo sau.

  • Ngày đăng: 2018-10-24
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 164
Xem thêm cùng chủ đề