Thời khóa biểu HK2 2018-2019 các lớp khoa Điện

Sinh viên xem file đính kèm tại đây.

Lưu ý:
  • Sinh viên đăng ký học phần lưu ý so sánh với niên giám để tránh bị đăng ký thiếu môn tự chọn không xét tốt nghiệp được. Chỉ nên đăng ký đủ môn tự chọn, không nên đăng ký dư quá nhiều dẫn đến hiệu suất học tập không tốt.
  • Sinh viên có nhu cầu mở lớp học lại thì lập danh sách gửi về khoa để được mở lớp sớm. Tùy theo số lượng nhiều hay ít, khoa sẽ mở học lại chung đợt đầu tháng 1(nếu số lượng nhiều) hoặc vào tháng 2 (nếu số lượng ít).

  • Ngày đăng: 2018-10-25
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 400
Xem thêm cùng chủ đề