Thông báo V/v đăng ký khóa luận tốt nghiệp lớp đại khóa 11 năm 2018-2019

THÔNG BÁO  

V/V  ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 11, NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ vào thông báo số 30/TB-ĐHCN ngày 14/03/2017 của Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp TP.HCM về việc tổ chức đào tạo khối kiến thức tốt nghiệp bậc Đại học.

Khoa Công nghệ Điện thông báo kế hoạch đăng ký khóa luận tốt nghiệp (KLTN) năm học 2018-2019 cho các lớp DHDI11A/B/C, DHDI11A/B/C TT, DHDKTD11A/B/C như sau:

1.      Hình thức đăng ký KLTN:

-        Các sinh viên đăng ký trên trang web khoa, mục Sinh viên/ Quản lý khóa luận theo AUN (sinh viên), hoặc theo đường link sau: http://feet.iuh.edu.vn/aun/aunsinhvien/login/

-        Tất cả sinh viên đăng ký vào mục ĐHKL (báo cáo)

-        Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp (đồ án), cũng như danh sách sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp (báo cáo) sẽ được khoa thông báo dựa trên điểm trung bình của sinh viên sau khi kết thúc HK1, 2018-2019. Sau đó Khoa sẽ xử lý trên hệ thống để chuyển các sinh viên được làm đồ án tốt nghiệp.

2.      Đăng nhập vào hệ thống và xem thông tin đề tài:

-        Thời điểm sinh viên đăng nhập được vào hệ thống: Ngày 26/09/2018.

-        Sinh viên sẽ xem thông tin về các đề tài, dự tính đề tài sẽ đăng ký. Sinh viên nên chọn đề tài trên cơ sở phù hợp với chuyên ngành, phù hợp với định hướng nghề nghiệp, phù hợp với năng lực sinh viên, …

-        Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên (thông qua điện thoại, email, hoặc gặp trực tiếp) để trao đổi về đề tài.

3.      Giảng viên đăng ký cho sinh viên

-        Nếu sinh viên đã được giảng viên định hướng, thực hiện KLTN từ trước thì giảng viên có thể đăng ký cho sinh viên.

-        Ngoài ra, trong quá trình trao đổi với giảng viên, nếu giảng viên đồng ý hướng dẫn sinh viên thì giảng viên có thể đăng ký cho sinh viên. 

-        Nếu sinh viên đã được giảng viên đồng ý đăng ký trên hệ thống thì sinh viên cung cấp cho giảng viên MSSV, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ mail để giảng viên đăng ký. Thời gian giảng viên đăng ký là trước 16h30 ngày 05/10/2018.

-        Các sinh viên nếu được giảng viên đăng ký thì không cần đăng ký trên hệ thống. Nhưng phải theo dõi xem giảng viên đã đăng ký thành công hay chưa và phản hồi cho giảng viên để xử lý.

4.      Thời gian đăng ký chung cho sinh viên

-        Thời điểm mở đăng ký cho sinh viên: 21h ngày 08/10/2018.

-        Mỗi giảng viên hướng dẫn tối đa 10 sinh viên. Nếu một giảng viên đã có 10 sinh viên đăng ký thì các sinh viên khác sẽ không đăng ký được.

-        Số lượng sinh viên làm chung 01 đề tài (Phần này do giảng viên hướng dẫn phân công cho sinh viên):

      + Đối với ĐATN: Tối đa 02 sinh viên thực hiện chung 01 đề tài

      + Đối với BCTN: Đối với đề tài lý thuyết: Tối đa 02 sinh viên thực hiện chung 01 đề tài. Đề tài mô hình: tối đa 04 sinh viên thực hiện chung 01 đề tài.

5.      Khóa đăng ký

-        Thời điểm Khóa đăng kí :  08h30 ngày 15/10/2018.

-        Sau khi khóa đăng ký, các sinh viên chưa đăng ký xem như không tham gia thực hiện KLTN trong năm học 2018-2019. Khoa không giải quyết đăng ký bổ sung hoặc chuyển đề tài sau thời điểm khóa đăng ký.

6.      Thời gian thực hiện và chấm điểm KLTN

Tiến độ

Thời gian

Giảng viên  đánh giá

Kiểm tra 50% tiến độ

04/03/2019 – 18/03/2019

Trưởng Bộ môn

Bảo vệ, chấm điểm

20/05/2019 – 17/06/2019

Bảo vệ, chấm điểm trước hội đồng

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện đăng ký, nếu có trở ngại nào, sinh viên vui lòng liên hệ Thầy Thắng, 01666838480 để được hướng dẫn và giải quyết.

Tải về thông báo tại đây  

Ngày     tháng 09 năm 2018

Trưởng khoa

 

 

Phạm Trung Kiên


  • Ngày đăng: 2018-09-21
  • Ngày sửa: 2018-09-21
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 2991
Xem thêm cùng chủ đề