Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp HK1 năm 2018-2019 đối với các lớp DHDKTD11B, DHDKTD11C và NCDI10B

              BỘ CÔNG THƯƠNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày  08  tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

 KẾ HOẠCH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CÁC LỚP DHDKTD11B/C VÀ NCDI10B    

HK1 NĂM 2018-2019

   Căn cứ chương trình đào tạo và thời gian học của sinh viên, Khoa Công Nghệ Điện thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2018-2019 đối với lớp DHDKTD11B, DHDKTD11C NCDI10B như sau:

       I.            THỜI GIAN THỰC TẬP:

 Từ ngày 15/10/2018 – 09/12/2018  đối với lớp : DHDKTD11B, DHDKTD11C NCDI10B.

    II.            KẾ HOẠCH THỰC TẬP:

1.      Thứ 5 vào lúc 11 giờ ngày 11/10/2018, sinh viên lớp DHDKTD11B, DHDKTD11C NCDI10B thực tập HK1 năm 2018 - 2019 tập trung tại phòng V8.05 ĐỂ KHOA HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.

2.      Thứ 2 ngày 15/10/2018 sinh viên xem danh sách công ty mình thực tập và giảng viên hướng dẫn theo sự sắp xếp của khoa tại mục Thông tin  trên trang web http://feet.iuh.edu.vn/beta/vie của khoa Điện.

3.      Sáng thứ 3, lúc 08 giờ, ngày 16/10/2018, đại diện nhóm nhận trình thư thực tập tại khoa (gặp thầy Thắng ) và tiến hành đến công ty để thực tập.  ( chú ý: sinh viên đến công ty thực tập đi theo nhóm, không đi riêng lẻ )

4.      Thời gian nộp báo cáo thực tập : Sinh viên nộp tập trung cho lớp trưởng, lớp trưởng đại diện nộp về khoa ( thầy Thắng ).

-          Hạn cuối nộp báo cáo thực tập trước ngày 16/12/2018.

-          Thời gian bảo vệ thực tập dự kiến trong tuần thứ 3 sau khi kết thúc thực tập ( Khoa sẽ thông báo sau ).

 III.            Giảng viên phụ trách :

-          Sinh viên nhận trình thư theo nhóm, tại văn phòng giáo vụ ( gặp Thầy Thắng )

-          Phụ trách chính :  Phạm Trung Kiên

                                                      Bạch Thanh Qúy

                                

 

                                                                                     TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                 ( Đã ký )

 

                                                                                  Phạm Trung Kiên

  • Ngày đăng: 2018-10-08
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 775
Xem thêm cùng chủ đề