Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8/2018

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8/2018:

Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 11/10/2018.
Sinh viên muốn đăng ký dự lễ phát bằng tháng 11/2018, vui lòng theo dõi thông báo web khoa vào ngày 18/10/2018.

  • Ngày đăng: 2018-10-09
  • Ngày sửa: 2018-10-09
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 1281
Xem thêm cùng chủ đề