Danh sách phân sinh viên thực tập các lớp DHDKTD11B, DHDKTD11C và NCDI10B

  1. Danh sách phân thực tập các lớp 
      2. Sinh viên sau khi biết công ty thực tập và GVHD, Sinh viên liên hệ với GVHD để được hướng dẫn đến công ty thực tập.
      3. Đúng 1 giờ 30 phút, ngày 16/10/2018 , đại diện nhóm gặp thầy Thắng để nhận trình thư đến công ty thực tập.
      4. Xem nội dung yêu cầu thực tập và hướng dẫn đóng cuốn báo cáo thực tập tại mục Sinh viên -> Văn bản biểu mẫu

Mọi ý kiến thức mắc sinh viên liên hệ về mail phungvanthang2iuh.edu.vn để được giải đáp

  • Ngày đăng: 2018-10-16
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 435
Xem thêm cùng chủ đề