Tuyển sinh năm 2017

Nhóm Ngành Công Nghệ Điện Gồm 2 Chuyên Ngành:

  • Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
  • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Tổng chỉ tiêu: 360 ( trong đó đại trà 280, chất lượng cao 80 )
Mã ngành:

Đại trà                             : 52510301
Hệ chất lượng cao (CLC): 52510301C
Tải về nội dung chi tiết: download.

  • Ngày đăng: 2018-03-20
  • Ngày sửa: 2018-03-20
  • Người đăng: Test chương trình
  • Xem: 970
Xem thêm cùng chủ đề