Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp lớp DHDI10A/B HK2 năm 2017-2018

Că cứ kế hoạch thực tập và tiến độ thực tập của lớp DHDI10A/B, nay Khoa Công Nghệ Điện thông báo về việc nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp về khoa như sau:

  • Lớp trưởng đại diện cho lớp thu báo cáo và nộp về khoa ( thầy Thắng ) trước ngày 30/03/2018.
  • Lịch bảo vệ thực tập doanh nghiệp dự kiến vào tuần thứ 2 của tháng 4 ( Khoa sẽ thông báo cụ thể sau).
  • Lưu ý: Bản chính Phiếu đánh giá thực tập sinh viên nộp cho GVHD, bản photo Phiếu đánh giá thực tập sinh viên đóng cùng cuốn báo cáo. 
  • Tải về mẫu phiếu đánh giá thực tập tại đây   

  • Ngày đăng: 2018-03-23
  • Ngày sửa: 2018-03-23
  • Người đăng: test
  • Xem: 2003
Xem thêm cùng chủ đề