Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp các lớp DHDI10C/D/E học kỳ 2 năm 2017-2018

                   BỘ CÔNG THƯƠNG                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

               ---------------------------

THÔNG BÁO

 KẾ HOẠCH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CÁC LỚP DHDI10C/D/E  

  HK2 NĂM 2017-2018

   Căn cứ chương trình đào tạo và thời gian học của sinh viên, Khoa Công Nghệ Điện thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2017-2018 đối với lớp DHDI10C, DHDI10D DHDI10E như sau:

       I.            THỜI GIAN THỰC TẬP:

 Từ ngày 09/04/2018 – 20/05/2018  đối với lớp : DHDI10C, DHDI10D DHDI10E.

    II.            KẾ HOẠCH THỰC TẬP:

1.      Thứ 2 vào lúc 11 giờ ngày 02/04/2018, sinh viên lớp DHDI10C, DHDI10D DHDI10E thực tập HK2 năm 2017 - 2018 tập trung tại phòng V8.05 ĐỂ KHOA HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.

2.      Thứ 6 ngày 06/04/2018 sinh viên xem danh sách công ty mình thực tập và giảng viên hướng dẫn theo sự sắp xếp của khoa tại mục Thông tin  trên trang web http://feet.iuh.edu.vn/beta/vie của khoa Điện.

3.      Sáng thứ 2, lúc 08 giờ, ngày 09/04/2018, đại diện nhóm nhận trình thư thực tập tại khoa (gặp thầy Thắng ) và tiến hành đến công ty để thực tập.  ( chú ý: sinh viên đến công ty thực tập đi theo nhóm, không đi riêng lẻ )

4.      Thời gian nộp báo cáo thực tập : Sinh viên nộp tập trung cho lớp trưởng, lớp trưởng đại diện nộp về khoa ( thầy Thắng ).

-          Hạn cuối nộp báo cáo thực tập trước ngày 01/06/2018.

-          Thời gian bảo vệ thực tập dự kiến trong tuần thứ 3 sau khi kết thúc thực tập ( Khoa sẽ thông báo sau ).

 III.            Giảng viên phụ trách :

-          Sinh viên nhận trình thư theo nhóm, tại văn phòng giáo vụ ( gặp Thầy Thắng )

-          Phụ trách chính :  Phạm Trung Kiên

                                                    Bạch Thanh Qúy

                                

 

                                                                                     TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                 ( Đã ký )

 

                                                                                  Phạm Trung Kiên

  • Ngày đăng: 2018-03-23
  • Ngày sửa: 2018-03-23
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 2222
Xem thêm cùng chủ đề