Thông báo đóng học phí học lại và thời gian học hệ niên chế ( cao đẳng nghề)

Khoa thông báo đến sinh viên hệ niên chế (cao đẳng nghề) về việc đóng học phí học lại và thời gian học như sau:
  1. Hạn cuối đăng ký học lại đến hết ngày 10/04/2018.
  2. Đóng tiền học phí học lại học kì 2 (2017-2018)  đến hết ngày 17/04/2018.
  3. Thời gian bắt đầu học từ 23/04/2018.
  4. Mọi thắc mắc cần giải đáp, sinh viên liên hệ cô giáo vụ Phan Thị Bích Thảo.
  5. Xem lịch học trả nợ tại đây     

  • Ngày đăng: 2018-03-22
  • Ngày sửa: 2018-04-03
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 1430
Xem thêm cùng chủ đề