Thông báo về Hội thảo Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc cho sinh viên năm cuối

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05năm 2018  


HỘI THẢO VỀ KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ PHỎNG VẤN XIN VIỆC

 

1.      Tên chương trình: Hội thảo Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc.

2.      Thời gian tổ chức: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 18/05/2018.

3.      Người chủ trì: Phạm Trung Kiên.

4.      Thành phần tham dự: Đại diện doanh nghiệp, đại diện TT Tư vấn & hỗ trợ sinh viên, toàn thể sinh viên năm cuối khoa công nghệ Điện ( bao gồm sinh viên các lớp DHDI10A/B/C/D/E, DHDKTD10A/B/C, NCDI9A/B ).

5.      Nội dung và mục đích chương trình: Tư vấn hướng dẫn sinh viên Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc, giúp sinh viên năm cuối kết nối với các nhà tuyển dụng từ đó tìm kiếm việc làm.

  • Ngày đăng: 2018-05-11
  • Ngày sửa: 2018-05-11
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 1639
Xem thêm cùng chủ đề