Thông báo về việc mở lớp học phần Học kỳ 3 (học kỳ hè) năm học 2017-2018.

Hiện tại Khoa Công Nghệ Điện đang mở lớp học phần HK3 (học kỳ hè) năm học 2017-2018.
  1. Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/04/2018.
  2. Các lớp Chất lượng cao nếu có nhu cầu học ghép với lớp chính quy thì đăng kí.
  3. Hình thức đăng ký: 

  • Ngày đăng: 2018-04-04
  • Ngày sửa: 2018-04-05
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 3836
Xem thêm cùng chủ đề