Thông báo về việc phân sinh viên thực tập lớp DHDI10C/D/E HK 2017-2018

Căn cứ kế hoạch thực tập của các lớp DHDI10C/D/E, Khoa Công Nghệ Điện thông báo về việc phân công ty thực tập như sau:

  1. Danh sách phân công ty thực tập các lớp DHDI10C/D/E
      2.  Đại diện nhóm liên hệ với GVHD để được hướng dẫn đến công ty thực tập.
      3.  Thời gian thực tập bắt đầu từ thứ 3 ngày 10/04/2018 đến hết ngày 20/05/2018.
      4.  Sáng thứ 3 lúc 8h ngày 10/04/2018, đại diện nhóm gặp thầy Thắng tại văn phòng khoa điện để nhận giấy giới thiệu thực tập.

Lưu ý: Sinh viên đi thực tập theo nhóm, không đi riêng lẻ.

  • Ngày đăng: 2018-04-06
  • Ngày sửa: 2018-04-09
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 985
Xem thêm cùng chủ đề