THÔNG BÁO V/v Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy lớp DHDI12BVL năm học 2017-2018

 

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy

lớp DHDI12BVL năm học 2017-2018

 

Khoa Công Nghệ Điện thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy lớp DHDI12BVL năm học 2017-2018 như sau:

1.      Quy định chung

Mỗi sinh viên (hoặc nhóm sinh viên) phải nộp 2 bản/đề tài cho giáo viên hướng dẫn, kèm theo đĩa CD. Giảng viên hướng dẫn thực hiện nhận xét chung, chấm điểm và kí tên đồng ý cho bảo vệ trên 02 bản khóa luận.

Sau đó, sinh viên sẽ liên hệ và gởi 02 bản cho thư ký hội đồng trước 30’ của thời gian bắt đầu làm việc.

Thời gian chấm điểm khóa luận tốt nghiệp: 8h00, ngày 17/06/2018

Danh sách hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp cũng như hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp sẽ có trên trang web Khoa trước ngày 11/06/2018.

2.      Quy định về trình bày khóa luận

Bìa khóa luận tốt nghiệp được in trên giấy bìa cứng màu trắng. Khóa luận được đóng theo dạng ép keo (không đóng mạ vàng, không đóng gáy lò xo, không đóng kim).

Nội dung khóa luận nằm trong khoảng 50-100 trang. Sinh viên trình bày ngắn gọn cơ sở lý thuyết, tập trung trình bày vào nội dung công việc, kết quả đạt được cũng như phân tích đánh giá về kết quả.

Bắt đầu từ chương 1 của khóa luận, sinh viên in 2 mặt theo từng chương.

Quy định format về trình bày khóa luận được trình bày chi tiết trong file đính kèm (Quy dinh Trinh bay KLTN) . Sinh viên nên tham khảo cũng như sử dụng các file mẫu sau:

-         Mẫu về trang bìa ngoài, gáy : Mau 1 (bìa khóa luận, gồm file pdf và corel) 

-         Mẫu về nhãn đĩa CD: Mau 2 (Nhãn CD) 

-         Mẫu tổng thể : Mau 3 (Tổng thể) 

3.      Quy định về đĩa CD nộp kèm

Đĩa CD kèm theo mỗi luận văn để lưu trữ cần chứa:

-         Tệp văn bản của báo cáo luận văn.

-         File chương trình, mã code, …. (nếu có)

-         Các bản vẽ sơ đồ (nếu có).

Nhãn đĩa CD: Theo file mẫu: Mau 2 (Nhãn CD)  

Đĩa CD để trong túi nilon và dán vào mặt trong của trang bìa cuối của khóa luận.

4.      Quy định về bảo vệ

Sinh viên chuẩn bị báo cáo bằng power point. Trình bày ngắn gọn nhưng phải nêu bật được: chủ đề chính của đề tài, cách giải quyết và kết quả.

Thời gian sinh viên trình bày báo cáo tối đa là 10 phút.

Điểm khóa luận được xác định là: 20% điểm của giảng viên hướng dẫn + 80% điểm trung bình của Hội đồng bảo vệ đồ án hoặc Hội đồng chấm báo cáo.

Tải về thông báo tại đây  

 

Nơi nhận:

-       Ban chủ nhiệm Khoa

-       Các giảng viên trong hội đồng

-       Sinh viên theo danh sách bảo vệ

-       Lưu khoa

 

 


Trưởng Khoa

 

 

Phạm Trung Kiên

 

 

 

 

 

 

  • Ngày đăng: 2018-05-28
  • Ngày sửa: 2018-05-30
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 1645
Xem thêm cùng chủ đề