Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp HK1 năm 2018-2019 đối với các lớp DHDKTD11A và NCDI10A

               BỘ CÔNG THƯƠNG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2018

               ---------------------------

THÔNG BÁO

 KẾ HOẠCH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CÁC LỚP DHDKTD11A VÀ NCDI10A HK1 NĂM 2018-2019

   Căn cứ chương trình đào tạo và thời gian học của sinh viên, Khoa Công Nghệ Điện thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2017-2018 đối với lớp DHDKTD11A, NCDI10A như sau:

       I.            THỜI GIAN THỰC TẬP:

 Từ ngày 30/07/2018 – 14/10/2018  đối với lớp : DHDKTD11A và NCDI10A

    II.            KẾ HOẠCH THỰC TẬP:

1.      Thứ 4 vào lúc 9 giờ ngày 01/08/2018, sinh viên lớp DHDKTD11A và NCDI10A  thực tập HK1 năm 2018 - 2019 tập trung tại phòng V5.04 ĐỂ KHOA HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.

2.      Thứ 6 ngày 03/08/2018 sinh viên xem danh sách công ty mình thực tập và giảng viên hướng dẫn theo sự sắp xếp của khoa tại mục góc thông tin trên trang web http://feet.iuh.edu.vn/vie  của khoa Điện.

3.      Sáng thứ 2, lúc 08 giờ, ngày 06/08/2018, đại diện nhóm nhận trình thư thực tập tại khoa (gặp thầy Thắng ) và tiến hành đến công ty để thực tập.  ( chú ý: sinh viên đến công ty thực tập đi theo nhóm, không đi riêng lẻ )

4.      Thời gian nộp báo cáo thực tập : Sinh viên nộp tập trung cho lớp trưởng, lớp trưởng đại diện nộp về khoa ( thầy Thắng ).

-          Hạn cuối nộp báo cáo thực tập trước ngày 28/10/2018.

-          Thời gian bảo vệ thực tập dự kiến trong tuần thứ 3 sau khi kết thúc thực tập ( Khoa sẽ thông báo sau ).

-          Xem hướng dẫn đóng cuốn báo cáo thực tập trên trang web của khoa http:// http://feeiuh.com/ mục Sinh viên/văn bản, biểu mẫu.

 III.            Giảng viên phụ trách :

-          Sinh viên nhận trình thư theo nhóm, tại văn phòng giáo vụ ( gặp Thầy Thắng )

-          Phụ trách chính :  Phạm Trung Kiên

                                                 Bạch Thanh Qúy

                                

 

                                                                                     TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                 ( Đã ký )

 

                                                                                  Phạm Trung Kiên

  • Ngày đăng: 2018-07-30
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 752
Xem thêm cùng chủ đề