Thông báo về việc quy trình xin cấp bảng điểm khoa Công Nghệ Điện

            

             BỘ CÔNG THƯƠNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          TP. Hồ Chí Minh, ngày  30  tháng  07 năm 2018

         KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN

                             

THÔNG BÁO

Về việc quy trình xin cấp bảng điểm của sinh viên


 TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH

 

            Căn cứ quy định về việc đóng dấu bảng điểm cho sinh viên của Phòng Tổ chức-Hành chính, Khoa Công Nghệ Điện thông báo về việc quy trình xin cấp bảng điểm của sinh viên như sau:

1.      Sinh viên đăng ký xin cấp bảng điểm bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận giáo vụ của khoa hoặc bằng hình thức online qua trang web của khoa ( mục: sinh viên -> đăng ký xin bảng điểm ).

 

2.      Sau 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, sinh viên nhận bảng điểm tại bộ phận giáo vụ khoa.

 

3.      Thời gian nhận bảng điểm trong giờ hành chính từ 7giờ 30phút đến 16giờ 30phút từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                            TRƯỞNG KHOA

-          Ban chủ nhiệm khoa                                                 

-          Sinh viên                                                                                                                        (đã ký)

-          Lưu Khoa                                                                             

                                                                                                                            

                                                                                                                                                  Phạm Trung Kiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

  • Ngày đăng: 2018-07-30
  • Ngày sửa: 2018-07-30
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 918
Xem thêm cùng chủ đề