Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2018-2019 đối với các lớp DHDKTD11A và NCDI10A

BỘ CÔNG THƯƠNG                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

               ---------------------------

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 NĂM 2018-2019
(
Đối với những sinh viên có nguyện vọng đi thực tập trước tiến độ )

   Căn cứ chương trình đào tạo và thời gian học của sinh viên, Khoa Công Nghệ Điện thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2018-2019 đối với lớp DHDKTD11A và NCDI10A như sau:

       I.            THỜI GIAN THỰC TẬP:

1.      Đối với những sinh viên có nguyện vọng đi thực tập trước tiến độ : Đi từ ngày 19/06/2018 đến 10/08/2019.

2.      Đối với những sinh viên đi theo tiến độ trong Thời khóa biểu: Đi từ ngày 03/07/2018 đến 14/10/2018 ( khoa sẽ thông báo sau)

 KẾ HOẠCH THỰC TẬP:

1.      Thứ 5 vào lúc 09 giờ ngày 14/06/2018, sinh viên các lớp DHDKTD11A và NCDI10A  thực tập HK1 năm 2018 – 2019 có nguyện vọng đi trước tiến độ (Đi từ ngày 19/06/2018 đến 10/08/2019) tập trung tại phòng X5.09 ĐỂ KHOA HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.

2.      Đối với những  sinh viên đi thực tập trước tiến độ, chiều thứ 6 ngày 15/06/2018 sinh viên xem danh sách công ty mình thực tập và giảng viên hướng dẫn theo sự sắp xếp của khoa tại mục Thông báo trên trang web http://www.feet.iuh.edu.vn/vie  của khoa Điện ( Sinh viên đi theo tiến độ trong thời khóa biểu sẽ có thông báo cụ thể sau)

3.      Sáng thứ 3, lúc 08 giờ, ngày 19/06/2018, đại diện nhóm nhận trình thư thực tập tại khoa (gặp thầy Thắng ) và tiến hành đến công ty để thực tập.  ( chú ý: sinh viên đến công ty thực tập đi theo nhóm, không đi riêng lẻ )

4.      Thời gian nộp báo cáo thực tập : Sinh viên nộp tập trung cho lớp trưởng, lớp trưởng đại diện nộp về khoa ( thầy Thắng ).

-          Hạn cuối nộp báo cáo thực tập trước ngày 24/08/2018.

-          Thời gian bảo vệ thực tập Khoa sẽ thông báo sau.

-          Xem hướng dẫn đóng cuốn báo cáo thực tập trên trang web của khoa http:// http://feeiuh.com/ mục Sinh viên/văn bản, biểu mẫu.

    II.            Giảng viên phụ trách :

-          Sinh viên nhận trình thư theo nhóm, tại văn phòng giáo vụ ( gặp Thầy Thắng )

-          Phụ trách chính :  Phạm Trung Kiên

                                                 Bạch Thanh Qúy

                                                                                         

                                                                                                                     TRƯỞNG KHOA                                                                                

  • Ngày đăng: 2018-06-11
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 2354
Xem thêm cùng chủ đề