Thông báo lịch bảo vệ thực tập doanh nghiệp các lớp DHDI10A/B/C/D/E

Khoa Công Nghệ Điện thông báo lịch bảo vệ thực tập doanh nghiệp các lớp DHDI10A/B/C/D/E như sau:

  • Thời gian: Lúc 8 giờ thứ 8 ngày 17/06/2018.
  • Địa điểm: Tại phòng X5.09 và X5.10.
  • Danh sách hội đồng

TT

Họ và tên

Chức danh 

Hội đồng

1

Bạch Thanh Qúy

Chủ tịch

Hội đồng 1

Phòng X5.09

2

Phạm Công Duy

Thành viên

3

Dương Thanh Long

Thành viên

4

Võ Thị Ánh Tuyết

Thành viên

5

Châu Minh Thuyên

Thành viên

1

Trần Thanh Ngọc

Chủ tịch

Hội đồng 2

Phòng X5.08

2

Phạm Trung Kiên

Thành viên

3

Lưu Tuấn Kiệt

Thành viên

4

Võ Trung Kiên

Thành viên

5

Huỳnh Gia Thịnh

Thành viên


Lưu ý:  Sinh viên bảo vệ theo hội đồng có giảng viên hướng dẫn, đối với những sinh viên thực tập theo hình thức tự liên hệ thì bảo vệ theo hội đồng 2.

  • Ngày đăng: 2018-06-11
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 1300
Xem thêm cùng chủ đề