Thông báo danh sách GVHD lớp DHDKTD11A và NCDI10A thực tập tại Công ty HK1 2018-2019

Khoa Công Nghệ Điện Thông báo danh sách GVHD lớp DHDKTD11A và NCDI10A thực tập tại Công ty HK1 2018-2019 như sau:

  1. Đại diện nhóm liên hệ với GVHD để được hướng dẫn đến công ty thực tập.
      2. Lúc 8 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 06/08/2018, sinh viên gặp thầy Thắng tại văn phòng khoa để nhận trình thư và tiến hành đến thực tập tại công ty.
      3. Xem hướng dẫn nội dung thực tập và đóng cuốn báo cáo thực tập tại mục: Sinh viên/ văn bản biểu mẫu .
Lưu ý: Sinh viên đi thực tập theo nhóm được phân, không đi riêng lẻ.

  • Ngày đăng: 2018-08-03
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 899
Xem thêm cùng chủ đề