Thông báo V/v đăng ký khóa luận tốt nghiệp lớp DHDI13AVL HK1 năm 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN                                           Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

                                

                Số :   01  /CNĐ

THÔNG BÁO

V/V  ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LỚP DHDI13AVL

 

Căn cứ vào thông báo số 30, ngày 14/03/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM về việc tổ chức đào tạo khối kiến thức tốt nghiệp bậc đại học.

Căn cứ vào bảng điểm tổng kết của sinh viên các lớp đại học DHDI13AVL tính đến ngày 08/08/2018.

Khoa Công nghệ Điện thông báo kế hoạch đăng ký khóa luận tốt nghiệp (KLTN) như sau:

1.    Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN:

Đối với lớp DHDI13AVL: tất cả các sinh viên phải làm KLTN.

2.    Chọn đề tài KLTN, ĐATN:

Các sinh viên sẽ chủ động liên lạc với giảng viên để xin nhận đề tài. Danh sách đề tài tham khảo     

Mỗi giảng viên hướng dẫn tối đa 4 sinh viên. Đối với đề tài lý thuyết: tối đa 2 sinh viên/ đề tài.

3.    Thời hạn đăng ký

 Giảng viên sau khi đồng ý hướng dẫn sinh viên sẽ ký tên vào tờ đăng ký khóa luận, đồ án. Sinh viên nộp về khoa cho Thầy Thắng (01666838480) trước trước ngày 20/08/2018.(Đính kèm phiếu đăng ký đề tài khóa luận)  

4.    Quy định khác

Các nhóm sinh viên làm mô hình: Cần có ý kiến đồng ý của Trưởng bộ môn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trở ngại nào, sinh viên vui lòng liên hệ Thầy Ngọc, 0963122488 để được hướng dẫn và giải quyết.

Ngày  07   tháng  08  năm 2018

Trưởng khoa

 

(đã ký)

 

Phạm Trung Kiên

  • Ngày đăng: 2018-08-07
  • Ngày sửa: 2018-08-09
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 670
Xem thêm cùng chủ đề